Výsledky vyhledávání

 1. autonomie školy
  nezávislost školy
  regionální školství
  školská správa
  vzdělávací politika
  školství
  autonomy of school
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
 2. koedukace
  vzdělávací politika
  dívčí školy
  coeducation
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 3. kurikulum
  psychodidaktika
  učivo středních škol
  učivo vysokých škol
  učivo základních škol
  vzdělávací cíle
  národní kurikulum
  portfolio (pedagogika)
  průřezová témata (pedagogika)
  učební moduly
  vzdělávací programy
  vzdělávací politika
  curriculum
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (69) - Knihy
  (5) - Vysokoškolské práce
 4. kvalita vzdělávání
  autoevaluace školy
  vzdělávací standardy
  vzdělávací politika
  školství
  quality of education
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (22) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - Vysokoškolské práce
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. pedagogická prognostika
  prognostika pedagogická
  pedagogika
  prognostika
  vzdělávací politika
  educational futures
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
 6. povinná školní docházka
  docházka školní povinná
  odklad školní docházky
  vzdělávací politika
  zahájení školní docházky
  compulsory education
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (8) - Knihy
  (4) - Vysokoškolské práce
 7. pozitivní diskriminace
  diskriminace pozitivní
  rovnost příležitostí
  sociální politika
  vzdělávací politika
  diskriminace
  politická korektnost
  sociální politika
  positive discrimination
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Vysokoškolské práce
 8. regionální školství
  školství regionální
  autonomie školy
  ekonomika školství
  regionální školy
  školská správa
  vzdělávací politika
  školství
  regional education
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  (4) - Vysokoškolské práce
 9. výdaje na vzdělávání
  výdaje na vzdělání
  veřejné výdaje
  vzdělávací politika
  education expenditures
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Vysokoškolské práce
 10. výchova a vzdělávání
  vzdělávání a výchova
  celoživotní poradenství
  somatopedie
  vzdělávací politika
  vývojový román
  školní neúspěšnost
  školní úspěšnost
  školství
  školy
  alternativní výuka
  artefiletika
  au-pair
  bilingvní vzdělávání
  doučování
  dějiny výchovy a vzdělávání
  environmentální výchova a vzdělávání
  integrovaná výchova a vzdělávání
  jazyk a vzdělávání
  klima školy
  kulturně-výchovná činnost
  osobnostní a sociální výchova
  podpůrná opatření (vzdělávání)
  praktické činnosti
  prevence (sociální problémy)
  rodina a škola
  speciální vzdělávací potřeby
  supervize
  tutorství
  tělesné tresty
  vzdělávací instituce
  vzdělávání
  výchova
  výchova k demokracii
  výchova k hodnotám
  výchova k lidským právům
  výchova k manželství
  výchova k občanství
  výchova k rodičovství
  výchova k vlastenectví
  výchova ke globálnímu občanství
  výchova ke čtenářství
  výchova v přírodě
  výchovně-vzdělávací zařízení
  výtvarná výchova
  škola
  školní kluby
  education
  Soubor věcných témat
  (42) - Soubor věcných témat
  (2) - ČLÁNKY
  (9) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1) - Hudebniny
  (4) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (339) - Knihy
  (31) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (128) - Vysokoškolské práce
  (241) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika