Výsledky vyhledávání

 1. Cochemský model
  Cochemská praxe
  děti rozvedených rodičů
  péče o děti
  rozvod
  střídavá péče
  rodinné právo
  sociálně-právní ochrana dětí
  Cochem model
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (1) - Vysokoškolské práce
 2. děti rozvedených rodičů
  děti z rozvedených rodin
  Cochemský model
  střídavá péče
  děti
  rozvedení rodiče
  rozvod
  syndrom zavržení rodiče
  children of divorced parents
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (13) - Knihy
  (15) - Vysokoškolské práce
 3. nový sňatek
  sňatek nový
  druhý sňatek
  sňatek druhý
  rozvod
  křesťanské manželství
  manželství
  sňatky
  remarriage
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
 4. osamělé ženy
  ženy osamělé
  osamělé matky
  rozvod
  singles
  vdovy
  ženy
  single women
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
 5. partnerské rozchody
  rozchody partnerské
  partnerské vztahy
  rozvod
  separations (partner relationships)
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (5) - Knihy
 6. péče o děti
  Cochemský model
  péče o dítě
  rodiče a děti
  rozvod
  sendvičová generace
  slaďování rodinného a pracovního života
  dětské skupiny
  jesle
  mateřské školy
  mikrojesle
  střídavá péče
  rodina
  caring for children
  Soubor věcných témat
  (13) - Soubor věcných témat
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (20) - Knihy
  (11) - Vysokoškolské práce
 7. rodinné konflikty
  konflikty v rodině
  konflikty rodinné
  domácí násilí
  interpersonální konflikty
  rodinná mediace
  rodinné vztahy
  rodiče a děti
  rozvod
  konflikty
  rodina
  family conflicts
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (8) - Knihy
  (6) - Vysokoškolské práce
 8. rozvedení rodiče
  rodiče rozvedení
  děti rozvedených rodičů
  rodiče
  osamělí rodiče
  rozvod
  divorced parents
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  (3) - Vysokoškolské práce
 9. sociální problémy
  problémy sociální
  společenské problémy
  problémy společenské
  včasná detekce (sociální problémy)
  perinatální ztráta
  sexuální zneužívání
  perinatální ztráta
  ztráta blízké osoby
  sociální reklama
  sociální programy a projekty
  bezdomovectví
  bohatství
  chudoba
  domácí násilí
  drogová závislost
  handicap
  hlad
  manželská krize
  násilí na dětech
  násilí na mužích
  násilí na seniorech
  násilí na ženách
  rozvod
  sociální handicap
  sociální izolace
  sociální nerovnost
  sociální vyloučení
  útěky dětí
  šikana
  žebráctví
  krizové situace
  náboženské skupiny
  sociální politika
  social problems
  Soubor věcných témat
  (28) - Soubor věcných témat
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (14) - ČLÁNKY
  (97) - Knihy
  (8) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (36) - Vysokoškolské práce
  (9) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 10. střídavá péče
  střídavá výchova
  péče střídavá
  výchova střídavá
  Cochemský model
  děti rozvedených rodičů
  péče a výchova
  rodičovství
  rozvod
  péče o děti
  rodina
  rodinné právo
  joint custody
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  (5) - Vysokoškolské práce