Výsledky vyhledávání

 1. nezaměstnanost
  míra nezaměstnanosti nezrychlující inflaci
  trh práce
  nezaměstnaní
  podpora v nezaměstnanosti
  propouštění zaměstnanců
  unemployment
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - Multimédia
  (13) - ČLÁNKY
  (4) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (117) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (405) - Vysokoškolské práce
 2. outplacement
  personální management
  propouštění zaměstnanců
  zprostředkování práce
  outplacement services
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 3. personální management
  personalistika
  personální politika
  řízení lidských zdrojů
  rozvoj lidských zdrojů
  personální řízení
  management lidských zdrojů
  management personální
  řízení personální
  politika personální
  kádrová politika komunistické strany
  personalistky
  personalisté
  personální informační systémy
  personální služby
  slaďování rodinného a pracovního života
  sociální audit
  age management
  assessment centra
  diversity management
  fluktuace zaměstnanců
  hodnocení pracovníků
  interní marketing
  kompetenční modely
  outplacement
  personální audit
  personální marketing
  povýšení zaměstnanců
  propouštění zaměstnanců
  přijímací řízení
  sociální politika podniku
  talent management
  řízení pracovního výkonu
  management
  personnel management
  Soubor věcných témat
  (24) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (10) - ČLÁNKY
  (5) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (286) - Knihy
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Videozáznamy
  (234) - Vysokoškolské práce
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika