Výsledky vyhledávání

 1. age management
  zaměstnávání osob 50+
  profesní uplatnění
  stárnutí obyvatelstva
  zprostředkování práce
  personální management
  politika zaměstnanosti
  age management
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
 2. hledání zaměstnání
  trh práce
  profesní uplatnění
  profesní životopis
  podporované zaměstnávání
  zprostředkování práce
  job hunting
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (10) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce
 3. ISA (informační systém)
  Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
  RISA (informační systém)
  profesní uplatnění
  informační systémy
  ISA (information system)
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Vysokoškolské práce
 4. podporované zaměstnávání
  zaměstnávání podporované
  podporované zaměstnání
  zaměstnání podporované
  podporovaná práce
  práce podporovaná
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  chráněné dílny
  tréninkové zaměstnávání
  sociální služby
  trh práce
  dotované zaměstnávání
  hledání zaměstnání
  pracovní asistenti
  profesní uplatnění
  sociálně ohrožené skupiny
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  supported employment
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  (19) - Vysokoškolské práce
 5. pracovní místa
  pracovní pozice
  místa pracovní
  pozice pracovní
  profesiografie
  povýšení zaměstnanců
  práce
  pracovní náplň
  profese
  profesní uplatnění
  zaměstnání
  job positions
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (15) - Knihy
  (14) - Vysokoškolské práce
 6. profesní kompetence
  profesní způsobilost
  kompetence profesní
  způsobilost profesní
  kvalifikace
  odborné kvalifikace
  odborná kvalifikace
  kvalifikace odborné
  kvalifikace odborná
  profesiografie
  vzdělávání zaměstnanců
  profesní rozvoj
  manažerské dovednosti
  pedagogické dovednosti
  autorizace
  kompetenční modely
  profese
  profesní uplatnění
  uznávání odborných kvalifikací
  vocational qualifications
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (66) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (16) - Vysokoškolské práce
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 7. RISA (informační systém)
  RISA
  Regionální informační systém o uplatnění absolventů škol
  ISA (informační systém)
  profesní uplatnění
  trh práce
  informační systémy
  RISA (information system)
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
 8. slaďování rodinného a pracovního života
  slaďování rodiny a zaměstnání
  slaďování práce a rodiny
  slaďování pracovního a rodinného života
  slaďování pracovního a osobního života
  slaďování profesního a rodinného života
  slaďování práce a osobního života
  sladění práce a rodiny
  harmonizace práce a osobního života
  work-life balance
  slaďování soukromého a pracovního života
  gender
  organizace práce
  personální management
  profesní uplatnění
  péče o děti
  rovnost příležitostí
  sociální politika podniku
  zaměstnanost žen
  práce
  rodina
  work-life balance
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  (4) - Vysokoškolské práce
 9. zaměstnávání osob 50+
  zaměstnanost osob 50+
  zaměstnávání osob nad 50 let
  zaměstnanost osob nad 50 let
  osoby 50+
  age management
  aktivní stárnutí
  politika zaměstnanosti
  profesní uplatnění
  stárnutí obyvatelstva
  zaměstnanost
  trh práce
  employment of persons 50+
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce