Výsledky vyhledávání

 1. chemické reakce
  reakce chemické
  dehydratace
  hydrolýza
  polymerizace
  hydrolýza
  absorpce
  adice
  anorganické reakce
  bimolekulární reakce
  biochemické reakce
  eliminace (chemie)
  extrakce (chemie)
  fluidizace
  fluorace
  fotochemické reakce
  hydratace
  hydrogenace
  hydrokrakování
  neutralizace
  organické reakce
  oxidace
  polykondenzace
  pyrolýza
  radiolýza
  reakční kinetika
  redoxní reakce
  redukce (chemie)
  solvatace
  sulfonace
  řetězové reakce
  chemické procesy
  chemické rovnice
  chemické syntézy
  mocenství
  redoxní děje
  chemical reactions
  Soubor věcných témat
  (34) - Soubor věcných témat
  (11) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (3) - ČLÁNKY
  (7) - Knihy
  (4) - Vysokoškolské práce
 2. kopolymerace
  polymerizace
  copolymerization
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  (1) - Knihy
 3. molekulární imprinting
  molekulární vtištění
  vtištění molekulární
  imprinting molekulární
  polymerizace
  molecular imprinting
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
 4. plazmová polymerizace
  polymerizace plazmová
  polymerizace
  plasma polymerization
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 5. polymery
  fluoropolymery
  biodegradovatelné polymery
  biopolymery
  elektroaktivní polymery
  izotaktické polypropyleny
  kaučuk
  koordinační polymery
  metakryláty
  orientované polymery
  polybutadien
  polyestery
  polyethylen
  polymerní filmy
  polymerní koloidy
  polymerní pěny
  polymerní taveniny
  polymery rozpustné ve vodě
  polyolefiny
  polypropylen
  polystyren
  polyurethany
  polyvinylalkohol
  polyvinylchlorid
  silikony
  syntetický kaučuk
  vodivé polymery
  chemické sloučeniny
  difluorvinyliden
  fyzika polymerů
  makromolekulární chemie
  makromolekulární fyzika
  makromolekulární látky
  plasty
  polymerizace
  polymerní materiály
  polymerní směsi
  polymers
  Soubor věcných témat
  (36) - Soubor věcných témat
  (3) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (17) - ČLÁNKY
  (44) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (10) - Vysokoškolské práce
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika