Výsledky vyhledávání

 1. adiktologie
  věda o závislostech
  patologické závislosti
  adictology
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (7) - Knihy
  (4) - Vysokoškolské práce
 2. alkoholismus
  závislost na alkoholu
  opilství
  patologické závislosti
  sociální deviace
  alkoholici
  alkoholičky
  boj proti alkoholismu
  konzumace alkoholu
  protialkoholní terapie
  alcoholism
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (31) - Knihy
  (30) - Vysokoškolské práce
 3. drogová závislost
  závislost drogová
  toxikomanie
  závislost na drogách
  drogová kriminalita
  drogová prevence
  drogový cestovní ruch
  drogově závislí
  drogy
  léková závislost
  metadonová substituční terapie
  protidrogová politika
  protidrogová terapie
  substituční terapie buprenorfinem
  výroba a distribuce drog
  konzumace alkoholu
  kouření
  užívání drog
  závislost na tabáku
  patologické závislosti
  sociální problémy
  drug dependence
  Soubor věcných témat
  (17) - Soubor věcných témat
  (110) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (102) - Vysokoškolské práce
  (11) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. gamblerství
  chorobné hráčství
  patologické hráčství
  gambling
  patologické závislosti
  gambleři
  hazardní hry
  hry
  výherní automaty
  gambling
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (13) - Knihy
  (13) - Vysokoškolské práce
 5. léková závislost
  návyk na léky
  závislost na lécích
  závislost léková
  drogová závislost
  patologické závislosti
  léky
  drug dependence
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
 6. modlitba za osvobození
  exorcismus
  patologické závislosti
  uzdravování
  zlo
  ďábel
  přímluvná modlitba
  prayer for release
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
 7. netolismus
  závislost na internetu
  netholismus
  online závislost
  internet
  patologické závislosti
  netholism
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 8. sociální deviace
  sociální dezorganizace
  sociální patologie
  sociálněpatologické jevy
  sociopatologie
  deviace sociální
  dezorganizace sociální
  patologie sociální
  jevy sociálněpatologické
  krutost
  alkoholismus
  kriminalita
  lidská agresivita
  patologické závislosti
  prostituce
  sebevraždy
  sexuální deviace
  sexuální zneužívání
  vandalismus
  sociální chování
  deviant behavior
  Devijantno ponašanje
  neleistinas elgesys
  sociálna devivácia
  Deviantno vedenje
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (2) - ČLÁNKY
  (56) - Knihy
  (57) - Vysokoškolské práce
 9. závislá porucha osobnosti
  porucha osobnosti závislá
  poruchy osobnosti
  patologické závislosti
  dependent personality disorder
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 10. závislost na pornografii
  pornografická závislost
  závislost pornografická
  závislost na pornu
  pornografie
  patologické závislosti
  pornography addiction
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat