Výsledky vyhledávání

 1. dějiny ochrany přírody
  ochrana přírody dějiny
  ochrana přírody
  history of nature conservation
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
 2. Evropský rok ochrany přírody (1995)
  ENCY, 1995
  Rok ochrany evropské přírody (1995)
  Rok ochrany evropské přírody, 1995
  ochrana přírody
  významné roky
  European Nature Conservation Year (1995)
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 3. ISOP (informační systém ochrany přírody)
  informační systém ochrany přírody
  environmentální informační systémy
  ochrana přírody
  informační systémy
  ISOP (information system of nature protection)
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 4. ochrana biotopů
  ochrana přírody
  biosféra
  biotopy
  ekosystémy
  ochrana ekosystémů
  habitat protection
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  (10) - Knihy
  (4) - Vysokoškolské práce
 5. ochrana ekosystémů
  ochrana mokřadů
  ochrana vodních ekosystémů
  ochrana přírody
  ekosystémy
  ochrana biotopů
  ecosystem management
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (15) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 6. ochrana moří
  ochrana přírody
  ochrana vod
  moře
  námořní politika
  seawater protection
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
 7. ochrana neživé přírody
  ochrana přírody neživé
  ochrana ovzduší
  ochrana půdy
  ochrana vod
  ochrana přírody
  neživá příroda
  protection of nonliving nature
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
 8. ochrana pobřeží
  ochrana přírody
  pobřeží
  shore protection
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 9. ochrana přírodních památek
  ochrana památek přírodních
  ochrana přírodního dědictví
  ochrana dědictví přírodního
  ochrana přírody
  přírodní památky
  conservation of natural monuments
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Vysokoškolské práce
 10. ochrana přírodních zdrojů
  ochrana přírody
  přírodní zdroje
  udržitelná spotřeba a výroba
  conservation of natural resources
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (7) - Knihy