Výsledky vyhledávání

 1. antropomotorika
  kineziologie
  kinesiologie
  kinantropologie
  aktologie
  antropokinetika
  fyzická antropologie
  motorika člověka
  klinická antropomotorika
  patologická antropomotorika
  fyziologie člověka
  anthropomotorics
  Kinantropologija
  Kinantropologija
  kinantropologija
  kinantropologija
  kinantropológia
  kinantropológia
  Motorika (fiziologija)
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (7) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (62) - Knihy
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (9) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 2. biomechanika člověka
  biomechanika
  fyziologie člověka
  motorika člověka
  human biomechanics
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (18) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce
 3. chůze
  hygiena obouvání
  závodní chůze
  lokomoční pohyb
  motorika člověka
  nordic walking
  lokomoční pohyb
  gait
  Hodanje
  Hodanje
  Hodanje
  Hodanje
  Hodanje
  chôdza
  chôdza
  chôdza
  chôdza
  chôdza
  Hoja (psihologija)
  Hoja (zoologija)
  Hoja (fiziologija)
  Hoja (teorija športa)
  Hoja (šport)
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (16) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  (8) - Vysokoškolské práce
 4. kineziologie
  kinesiologie
  biomechanika
  kinantropologie
  motorika člověka
  kinesiology
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (2) - Knihy
  (7) - Vysokoškolské práce
 5. motorické poruchy
  pohybové poruchy
  poruchy motoriky
  poruchy motorické
  poruchy pohybové
  poruchy pohybu
  poruchy hybnosti
  metoda MFK (lékařství)
  dětská mozková obrna
  dyspraxie
  hypokineze
  extrapyramidové dyskinetické poruchy
  ochrnutí
  poruchy chůze
  poruchy extrapyramidového systému
  zdravotní postižení
  Parkinsonova nemoc
  imobilní pacienti
  motorika člověka
  nemoci pohybového ústrojí
  parkinsonismus
  movement disorders
  Soubor věcných témat
  (14) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (20) - Knihy
  (12) - Vysokoškolské práce
 6. motorické schopnosti
  schopnosti motorické
  schopnosti pohybové
  pohybové schopnosti
  motorické učení
  motorická výkonnost
  rychlostní schopnosti
  vytrvalostní schopnosti
  motorika člověka
  schopnosti
  motor abilities
  Motoričke sposobnosti
  judėjimo gebėjimai
  motorické schopnosti
  Motorične sposobnosti
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  (44) - Knihy
  (97) - Vysokoškolské práce
 7. nervový systém
  nervová soustava
  soustava nervová
  systém nervový
  ganglia
  autonomní nervový systém
  centrální nervový systém
  nervová tkáň
  periferní nervový systém
  synapse
  orgánové soustavy
  motorika člověka
  nemoci nervového systému
  neuroanatomie
  neuroendokrinologie
  neurofyziologie
  neurohumorální regulace
  neuroimunomodulace
  neuroinfekce
  viscerovertebrální vztahy
  nervous system
  Soubor věcných témat
  (16) - Soubor věcných témat
  (16) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 8. pohyb (biologie)
  chemotaxe
  lokomoční pohyb
  motorika člověka
  pohyb buněk
  pohyb rostlin
  pohyb živočichů
  pohyby očí
  fyziologie
  biomechanika
  motion (biology)
  Soubor věcných témat
  (9) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  (7) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce
 9. pohybová koordinace
  koordinace pohybová
  senzomotorická koordinace
  motorika člověka
  movement coordination
  Koordinacija pokreta
  Koordinacija pokreta
  Koordinacija pokreta
  pohybová koordinácia
  pohybová koordinácia
  pohybová koordinácia
  Gibalna koordinacija (psihologija)
  Gibalna koordinacija (fiziologija)
  Gibalna koordinacija (šport)
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (12) - Knihy
  (16) - Vysokoškolské práce
 10. pohybové ústrojí
  muskuloskeletální systém
  pohybová soustava
  pohybový aparát
  pohybový systém
  systém muskuloskeletální
  soustava pohybová
  aparát pohybový
  systém pohybový
  ústrojí pohybové
  biomechanika
  motorika člověka
  nemoci pohybového ústrojí
  ortopedická traumatologie
  poranění pohybového ústrojí
  axiální systém (pohybové ústrojí)
  bičíky
  kosterní soustava
  posturální systém
  svalová soustava
  vazy
  řasinky
  šlachy
  musculoskeletal system
  Soubor věcných témat
  (13) - Soubor věcných témat
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (37) - Knihy
  (12) - Vysokoškolské práce