Výsledky vyhledávání

 1. galvanické mědění
  mědění galvanické
  pokovování
  měď
  copper-plating
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 2. ložiska mědi
  naleziště mědi
  ložiska měděná (mineralogie)
  měděná ložiska (mineralogie)
  měď
  ložiska nerostných surovin
  ložiska těžkých kovů
  copper deposits
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
 3. přechodné kovy
  kovy přechodné
  přechodové kovy
  tranzitivní kovy
  kovy přechodové
  kovy tranzitivní
  chrom
  kadmium
  kobalt
  mangan
  molybden
  měď
  nikl
  palladium
  platina
  rhodium
  rtuť
  ruthenium
  stříbro
  titan
  vnitřně přechodné kovy
  wolfram
  zinek
  zirkonium
  zlato
  železo
  dubnium
  vanad
  kovy
  transition metals
  Soubor věcných témat
  (23) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
 4. těžba mědi
  těžba rud
  měď
  copper mining
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - ČLÁNKY
  (1) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 5. ušlechtilé kovy
  kovy ušlechtilé
  měď
  palladium
  platinové kovy
  rtuť
  stříbro
  zlato
  kovy
  drahé kovy
  noble metals
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
 6. Wilsonova choroba
  hepatolentikulární degenerace
  degenerace hepatolentikulární
  choroba Wilsonova
  dědičné nemoci
  nemoci jater
  nemoci nervového systému
  poruchy metabolismu minerálních látek
  měď
  Wilson's disease
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat