Výsledky vyhledávání

 1. akademické svobody
  svobody akademické
  akademická práva
  práva akademická
  univerzity
  vysoké školy
  lidská práva
  academic freedom
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
 2. hospodářská, sociální a kulturní práva
  práva hospodářská, sociální a kulturní
  hospodářská práva
  práva hospodářská
  sociální práva
  práva sociální
  kulturní práva
  práva kulturní
  právo na práci
  ochrana lidského plodu
  právo na ochranu zdraví
  právo na stávku
  právo na vzdělání
  právo na životní prostředí
  reprodukční práva
  lidská práva
  právo sociálního zabezpečení
  sociální právo
  economic, social and cultural rights
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (6) - Knihy
 3. informovaný souhlas
  souhlas se zákrokem
  svobodný a informovaný souhlas
  informovaný souhlas pacienta
  souhlas pacienta informovaný
  souhlas informovaný a svobodný
  souhlas informovaný
  souhlas svobodný a informovaný
  informovaný konsenzus
  konsenzus informovaný
  poučená dohoda
  dohoda poučená
  lidská práva
  práva pacientů
  informed consent (medical law)
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 4. občanská práva
  práva občanská
  občanské svobody
  svobody občanské
  práva občanů
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  jazykové právo
  ochrana osobních údajů
  práva dětí
  práva menšin
  práva žen
  právo azylu
  právo duševního vlastnictví
  právo na informace
  právo na ochranu zdraví
  právo na spravedlivý soudní proces
  právo na vzdělání
  rovnost ras
  rovné postavení mužů a žen
  vlastnické právo
  lidská práva
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  občanskoprávní vztahy
  občanské poradenství
  politická práva
  rovnost (kategorie)
  civil rights
  piliečių teisės
  Prava na gradjanite. Gradjanski prava
  občianske práva
  Državljanske pravice
  prawa obywateli
  Soubor věcných témat
  (20) - Soubor věcných témat
  (36) - Knihy
 5. ochrana lidských práv
  ochrana práv a svobod
  ochrana základních práv a svobod
  antidiskriminační právo
  lidská práva
  Sacharovova cena za svobodu myšlení (ocenění)
  hnutí za lidská práva
  veřejný ochránce práv
  human rights protection
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (2) - ČLÁNKY
  (37) - Knihy
  (6) - Vysokoškolské práce
 6. osobnostní práva
  práva osobnostní
  ochrana osobnosti
  právo na ochranu osobnosti
  postmortální ochrana
  lidská práva
  right to protection of person
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (7) - Knihy
 7. politická práva
  práva politická
  petiční právo
  právo na informace
  právo na odpor
  sdružovací právo
  shromažďovací právo
  svoboda projevu
  svoboda tisku
  volební právo
  lidská práva
  občanská práva
  rovnost (kategorie)
  political rights
  politinės teisės
  Politički prava
  politické práva
  Politične pravice
  prawa polityczne
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
 8. práva dětí
  dětská práva
  práva dětská
  práva dítěte
  lidská práva
  občanská práva
  děti
  sociálně-právní ochrana dětí
  children's rights
  vaikų teisės
  Prava na decata
  práva detí
  Pravice otrok
  prawa dziecka
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (20) - Knihy
  (1) - Integrační zdroje
  (3) - Vysokoškolské práce
 9. práva homosexuálů
  práva gayů a lesbiček
  práva lesbiček
  lidská práva
  homosexuálové
  homosexual rights
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 10. práva menšin
  lidská práva
  občanská práva
  menšinová politika
  menšiny
  národnostní menšiny
  rovnost ras
  minority rights
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (36) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Vysokoškolské práce