Výsledky vyhledávání

 1. feudalismus
  vládní formy
  lenní právo
  středověká společnost
  feudalism
  Feudalizam
  feodalizmas
  Feudalizam
  feudalizmus
  Fevdalizem
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (27) - Knihy
 2. poddanství
  lenní právo
  nevolnictví
  poddaní
  robota
  serfdom
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
 3. vlastnické právo
  právo vlastnické
  právo vlastnit majetek
  ochrana vlastnictví
  vlastnická práva
  práva vlastnická
  zemské knihy
  skutečný vlastník
  občanská práva
  skutečný vlastník
  držba
  spoluvlastnictví
  spoluvlastnictví
  svěřenství
  vlastnictví bytů a nebytových prostor
  lenní právo
  nabývání vlastnictví
  pozemkové vlastnictví
  předkupní právo
  vyvlastnění
  občanské právo
  věcná práva
  majetkové restituce
  obecné užívání
  sousedské právo
  vlastnické vztahy
  vlastnické žaloby
  zemské desky
  right of property
  nuosavybės teisė
  Sopstvenosno pravi
  vlastnícke právo
  Lastninsko pravo
  Soubor věcných témat
  (20) - Soubor věcných témat
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ČLÁNKY
  (21) - Knihy
  (4) - Vysokoškolské práce