Výsledky vyhledávání

 1. fyzika kondenzovaných látek
  fyzika kondenzované hmoty
  kvantová mechanika
  statistická termodynamika
  kvantové kapaliny
  fyzika
  condensed matter physics
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (7) - Knihy
 2. Greenovy funkce
  funkce Greenovy
  funkce
  fyzika pevných látek
  kvantová mechanika
  Green’s functions
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
 3. Hamiltonův princip
  princip Hamiltonův
  Hamiltonovy rovnice
  dynamika
  kvantová mechanika
  kvantová teorie pole
  Hamilton's principle
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
 4. Josephsonův jev
  jev Josephsonův
  Josephsonův přechod
  přechod Josephsonův
  kvantová mechanika
  SQUID (měřicí přístroje)
  supravodivost
  Josephson effect
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
 5. kvantová teorie
  teorie kvantová
  Zeemanův jev
  kvantová gravitace
  kvantová logika
  kvantová psychologie
  mnohovesmír
  neklasické světlo
  supergravitace
  kvantová chemie
  kvantová chromodynamika
  kvantová elektrodynamika
  kvantová fyzika
  kvantová mechanika
  kvantová optika
  kvantová teorie informace
  kvantová teorie pole
  relativistická kvantová teorie
  fyzikální teorie
  quantum theory
  Soubor věcných témat
  (16) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (93) - Knihy
 6. kvantové harmonické oscilátory
  oscilátory harmonické kvantové
  harmonické oscilátory
  kvantová mechanika
  quantum harmonic oscillators
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 7. kvantové počítače
  počítače kvantové
  počítače
  kvantová mechanika
  moderní fyzika
  quantum computers
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
 8. problém mnoha těles
  kvantová mechanika
  many-body problem
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
 9. Schrödingerova rovnice
  rovnice Schrödingerova
  kvantová mechanika
  fyzikální rovnice
  Schrödinger equation
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
 10. SQUID (měřicí přístroje)
  superconducting quantum interference devices
  supravodivá kvantová intereferenční zařízení
  magnetometry
  Josephsonův jev
  kvantová mechanika
  supravodivost
  superconducting quantum interference devices
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat