Výsledky vyhledávání

 1. krajská města
  města krajská
  města
  kraje
  regional towns
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Vysokoškolské práce
 2. krajská zastupitelstva
  zastupitelstva krajská
  zastupitelstva krajů
  kraje
  územní samospráva
  krajské volby
  regional governement
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Vysokoškolské práce
 3. krajské úřady
  úřady krajské
  územní samospráva
  správní orgány
  kraje
  regional authorities
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (2) - ČLÁNKY
  (2) - Knihy
  (6) - Vysokoškolské práce
 4. krajští hejtmani
  hejtmani krajští
  hejtmani krajů
  kraje
  krajské hejtmanky
  správní úředníci
  regional governors
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 5. okresy
  partnerské regiony
  kraje
  okresní úřady
  územní samospráva
  districts
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (15) - Knihy
  (8) - Vysokoškolské práce
 6. regiony
  hraniční kameny
  kraje
  správní obvody
  chytré regiony
  euroregiony
  mikroregiony
  panregiony
  partnerské regiony
  regions
  Soubor věcných témat
  (9) - Soubor věcných témat
  (1) - Multimédia
  (23) - ČLÁNKY
  (5) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (95) - Knihy
  (53) - Vysokoškolské práce
 7. správní obvody
  obvody správní
  historické správní obvody
  kantony
  provincie
  spolkové země
  vojenské újezdy
  volební obvody
  veřejná správa
  kraje
  regiony
  územní správa
  administrative districts
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1) - Kartografický dokument
  (3) - Knihy
  (3) - Vysokoškolské práce
 8. územní samospráva
  samospráva územní
  subsidiarita
  územní správa
  krajská zastupitelstva
  krajské úřady
  velkostatky
  veřejná správa
  velkostatky
  kraje
  národní výbory
  obecně závazné vyhlášky
  okresy
  satrapie
  zemstva
  zemští hejtmani
  krajská zastupitelstva
  regional administration
  Soubor věcných témat
  (13) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (8) - ČLÁNKY
  (73) - Knihy
  (48) - Vysokoškolské práce