Výsledky vyhledávání

 1. budování knihovních fondů
  rekonstrukce knihovních fondů
  Konspekt (metoda)
  abecední řazení
  aktualizace knihovních fondů
  dezideráta
  doplňování knihovních fondů
  ochrana knihovních fondů
  povinný výtisk
  sdílení knihovních fondů
  knihovní fondy
  budování informačních fondů
  collection development
  Fondų augimas
  budovanie knižničných fondov
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
 2. duplikáty (publikace)
  knihovní fondy
  publikace
  duplicates in libraries
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 3. evidence knihovních fondů
  knihovní fondy
  knihovní procesy
  records of library collections
  Bibliotekų fondai - Valdymas
  evidencia knižničných fondov
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (6) - Knihy
 4. informační fondy
  fondy informační
  budování informačních fondů
  knihovní fondy
  information collections
  Bibliotekos – Specialieji fondai – Informacinė literatūra
  informačné fondy
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (12) - Knihy
 5. knihovní sklady
  sklady knihovní
  skladiště knihovních fondů
  sklady knih
  skladiště
  knihovní fondy
  library stacks
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 6. ochrana knihovních fondů
  DATAMIN (software)
  poškození knihovních fondů
  rekonstrukce knihovních fondů
  adjustace (knihovní fondy)
  automatizované zabezpečení knihovních fondů
  konzervování knihovních fondů
  preventivní péče o knihovní fondy
  restaurování knihovních fondů
  zabezpečení knihovních fondů
  budování knihovních fondů
  knihovní fondy
  preservation of library collections
  Bibliotekų fondai-Saugojimas ir restauravimas
  ochrana knižničných fondov
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (6) - Knihy
 7. poškození knihovních fondů
  poškození archivních fondů
  ochrana knihovních fondů
  rekonstrukce knihovních fondů
  zabezpečení knihovních fondů
  knihovní fondy
  damage of library collections
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
 8. přírůstky knihovních fondů
  knihovní fondy
  library additions
  Naujienų katalogai
  prírastky knižničných fondov
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
 9. rezervní knihovní fondy
  fondy knihovní rezervní
  depozitní fondy
  fondy depozitní
  duplikátní fondy
  fondy duplikátní
  fond duplikátů
  knihovní fondy
  deposit collections
  Depozitinės bibliotekos
  rezervné knižničné fondy
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
 10. speciální knihovní fondy
  fondy knihovní speciální
  knihovní fondy
  special library collections
  Bibliotekos-specialieji fondai
  špeciálne knižničné fondy
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy