Výsledky vyhledávání

 1. Carnegie knihovny
  knihovny Carnegie
  Carnegieho knihovny
  funkce knihoven
  zakládání knihoven
  knihovní budovy
  veřejné knihovny
  Carnegie libraries
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
 2. činnost knihoven
  průzkum uživatelů
  knihovny
  funkce knihoven
  povinný výtisk
  výkonnost knihoven
  activities of libraries
  Bibliotekos
  činnosť knižníc
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (17) - Knihy
 3. knihovní řády
  řády knihovní
  funkce knihoven
  library rules and regulations
  Bibliotekos-Nuostatai, taisyklės ir kt.
  knižničné pravidlá
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (3) - ČLÁNKY
 4. knihovny
  artotéky
  evidence knihoven
  financování knihoven
  rozvoj knihoven
  sigly knihoven
  zakládání knihoven
  administrativní knihovny
  akademické knihovny
  depozitní knihovny
  dějiny knihoven
  fonotéky
  funkce knihoven
  historické knihovny
  hudební knihovny
  hybridní knihovny
  islámské knihovny
  klášterní knihovny
  knihovny institucí
  knihovny synagog
  knihovní katalogy
  malé knihovny
  management knihoven
  mediatéky
  měšťanské knihovny
  národní knihovny
  odborné knihovny
  odborové knihovny
  osobní knihovny
  panovnické knihovny
  parlamentní knihovny
  pedagogické knihovny
  pobočky knihoven
  regionální knihovny
  rodové knihovny
  samoobslužné knihovny
  soukromé knihovny
  spolkové knihovny
  studovny
  stěhování knihoven
  středoškolské knihovny
  univerzální knihovny
  veřejné knihovny
  virtuální knihovny
  vysokoškolské knihovny
  vědecké knihovny
  vězeňské knihovny
  zařízení a vybavení knihoven
  zámecké knihovny
  ústřední knihovny
  činnost knihoven
  čítárny
  šlechtické knihovny
  informační instituce
  paměťové instituce
  libraries
  Bibliotekos
  knižnice
  Soubor věcných témat
  (54) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (6) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (82) - Knihy
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Vysokoškolské práce
  (1) - ***nezařazeno***
  (52) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. komunitní knihovny
  knihovny komunitní
  funkce knihoven
  komunitní centra
  komunitní práce
  komunity (sociologie)
  veřejné knihovny
  community libraries
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
 6. povinný výtisk
  výtisk povinný
  povinné výtisky
  výtisky povinné
  budování knihovních fondů
  doplňování knihovních fondů
  funkce knihoven
  činnost knihoven
  autorské právo
  legal deposit
  Privalomasis egzempliorius
  Privalomasis egzempliorius
  povinný výtlačok
  povinný výtlačok
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
 7. průzkum uživatelů
  uživatelský průzkum
  funkce knihoven
  činnost knihoven
  user studies
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 8. regionální funkce knihoven
  funkce knihoven regionální
  funkce knihoven
  regional functions of libraries
  Bibliotekų finkcijos
  regionálne funkcie knižníc
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
 9. využívání knihoven
  čtenářky
  funkce knihoven
  uživatelé informací
  čtenáři
  use of libraries
  Naudojimasis bibliotekomis
  využívanie knižníc
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 10. zakládání knihoven
  Carnegie knihovny
  funkce knihoven
  knihovny
  knihovní budovy
  foundation of libraries
  Bibliotekos - Vadovavimas
  zakladanie knižníc
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy