Výsledky vyhledávání

 1. struktura materiálů
  fraktografie
  mikroskopické zkoumání materiálů
  neutronografie
  struktura a textura hornin
  struktura a textura krystalů
  mikrostruktura materiálů
  nanostruktury
  struktura dřeva
  struktura kůží
  struktura textilií
  material structure
  Soubor věcných témat
  (9) - Soubor věcných témat
  (4) - ČLÁNKY
  (3) - Knihy
 2. zkoušení materiálů
  testování materiálů
  materiály
  spolehlivost (technika)
  univerzální zkušební stroje
  fraktografie
  magnetická rezonance
  mikroskopické zkoumání materiálů
  nedestruktivní zkoušení materiálů
  radiografie
  zkoušení mechanických vlastností materiálů
  materiálové inženýrství
  zkušebnictví
  material testing
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (20) - ČLÁNKY
  (9) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce