Výsledky vyhledávání

 1. aklimatizace rostlin
  aklimatizace
  ekologie rostlin
  introdukce rostlin
  plant acclimatization
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
 2. dendrogeomorfologie
  ekologie rostlin
  geomorfologie
  dendrochronologie
  dendrogeomorphology
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
 3. ekofyziologie rostlin
  rostlinná fyziologická ekologie
  rostlinná ekofyziologie
  ekofyziologie
  ekologie rostlin
  fyziologie rostlin
  plant ecophysiology
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
 4. fytocenologie
  vegetační mapování
  lesnická fytocenologie
  biocenologie
  ekologie rostlin
  geobotanika
  rostlinná společenstva
  vegetace
  phytocenology
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (2) - ČLÁNKY
  (25) - Knihy
  (5) - Vysokoškolské práce
 5. geobotanika
  vegetační ekologie
  ekologie rostlin
  botanický průzkum
  fytocenologie
  synekologie rostlin
  vegetace
  geobotany
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (45) - Knihy
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (26) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 6. introdukce rostlin
  aklimatizace rostlin
  invaze rostlin
  nepůvodní druhy rostlin
  reintrodukce
  ekologie rostlin
  plant introduction
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
 7. invaze rostlin
  rostlinné invaze
  introdukce rostlin
  invazivní rostliny
  biologická invaze
  ekologie rostlin
  plant invasion
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (2) - ČLÁNKY
  (5) - Knihy
  (5) - Vysokoškolské práce
 8. obecná botanika
  botanika obecná
  abnormality (botanika)
  anatomie rostlin
  ekologie rostlin
  fyziologie rostlin
  genetika rostlin
  morfologie rostlin
  ontogeneze rostlin
  botanika
  general botany
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (6) - Knihy
 9. rostlinné endemity
  endemitní rostliny
  rostliny endemitní
  endemity rostlinné
  biotopy
  ekologie rostlin
  fytogeografie
  native plants
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
 10. rostlinné indikátory
  indikátory rostlinné
  bioindikátory
  biodiverzita
  ekologie rostlin
  znečištění životního prostředí
  plant indicators
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  (1) - Knihy