Výsledky vyhledávání

 1. bioremediace
  dekontaminace
  fytoremediace
  přirozená atenuace
  sanační práce
  agrotechnika
  biodegradace
  bioremediation
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (41) - ČLÁNKY
  (3) - Knihy
  (6) - Vysokoškolské práce
 2. biosorpce
  bioakumulace
  biotechnologie
  biodegradace
  metabolismus minerálních látek
  biosorption
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (6) - ČLÁNKY
  (2) - Knihy
  (6) - Vysokoškolské práce
 3. biotechnologické procesy
  bioprocesy
  procesy biotechnologické
  biodegradace
  biofiltrace
  řízení biotechnologických procesů
  biotechnologie
  biotechnological process
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (7) - ČLÁNKY
  (5) - Knihy
 4. ligninolytické houby
  houby ligninolytické
  houby bílé hniloby
  biodegradace
  dřevokazné houby
  ligninolytic fungi
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (14) - ČLÁNKY
 5. likvidace odpadu
  odstraňování odpadu
  biodegradace
  kompostování
  spalování odpadu
  odpadové hospodářství
  waste disposal
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (3) - ČLÁNKY
  (24) - Knihy
  (24) - Vysokoškolské práce