Výsledky vyhledávání

 1. fyzikální chemie
  chemie fyzikální
  adsorpce
  chemická termodynamika
  chemie pevných látek
  chemie plazmatu
  chemie povrchových jevů
  elektrochemie
  fotochemie
  koloidní chemie
  krystalizace
  krystalochemie
  mechanochemie
  molekulární chemie
  nanochemie
  rozpustnost
  stechiometrie
  stereochemie
  termochemie
  chemie
  biofyzikální chemie
  chemická fyzika
  teoretická chemie
  physical chemistry
  Soubor věcných témat
  (21) - Soubor věcných témat
  (3) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (9) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (75) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (4) - Vysokoškolské práce
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 2. 2.sorpce

  sorpce
  absorpce
  adsorpce
  chemické procesy
  sorption
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (4) - ČLÁNKY
  (1) - Knihy
  (11) - Vysokoškolské práce