Výsledky vyhledávání

 1. dědičné nemoci
  nemoci dědičné
  dědičné nádorové syndromy
  genetické poradenství
  prediktivní genetika
  vzácné nemoci
  Angelmanův syndrom
  Downův syndrom
  Edwardsův syndrom
  Hirschsprungova nemoc
  Rettův syndrom
  Tourettův syndrom
  Usherův syndrom
  Von Willebrandova choroba
  Williamsův syndrom
  Wilsonova choroba
  X-vázaná hypofosfatemická rachitida
  bulbospinální svalová atrofie
  bulózní epidermolýza
  celiakie
  cystická fibróza
  dědičné metabolické poruchy
  familiární hypercholesterolémie
  fenylketonurie
  hemochromatóza
  hemofilie
  hereditární angioedém
  osteogenesis imperfecta
  svalové dystrofie
  tuberózní skleróza
  vrozená adrenální hyperplazie
  vrozené myopatie
  nemoci
  hereditary diseases
  Soubor věcných témat
  (30) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (5) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 2. mentální retardace
  retardace mentální
  slabomyslnost
  duševní zaostalost
  zaostalost duševní
  Angelmanův syndrom
  děti s mentálním postižením
  mládež s mentálním postižením
  osoby s mentálním postižením
  psychopatologie
  vývojové poruchy
  Downův syndrom
  Williamsův syndrom
  duševní poruchy
  duševní schopnosti
  mental retardation
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (16) - Knihy
  (71) - Vysokoškolské práce
 3. vývojové poruchy
  poruchy vývojové
  Angelmanův syndrom
  vývojová toxikologie
  vývojové anomálie
  Rettův syndrom
  dyspraxie
  dětská mozková obrna
  genitální dysgeneze
  gonadální dysgeneze
  mentální retardace
  opožděná puberta
  poruchy sexuální diferenciace
  velofaryngeální insuficience
  vývojová fonologická porucha
  vývojová verbální dyspraxie
  developmental disorders
  Soubor věcných témat
  (14) - Soubor věcných témat
  (8) - Knihy
  (5) - Vysokoškolské práce