Výsledky vyhledávání

 1. buněčné automaty
  automaty buněčné
  celulární automaty
  automaty celulární
  matematické modely
  cellular automata
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Vysokoškolské práce
 2. GAINS (model)
  skleníkové plyny
  znečištění ovzduší
  matematické modely
  GAINS (model)
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
 3. konečný automat
  konečné automaty
  matematické modely
  algoritmy
  matematická kybernetika
  teorie automatů
  finite automaton
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce
 4. makroekonomické modely
  modely makroekonomické
  matematické modely
  macroeconomic models
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
 5. matematické modelování
  modelování matematické
  GAMS (programovací jazyk)
  ekonofyzika
  logistické funkce
  matematické modely
  modelování a simulace
  numerické modelování
  aplikovaná matematika
  mathematical modeling
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (17) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (114) - Knihy
  (13) - Vysokoškolské práce
 6. mřížkový plyn
  plyn mřížkový
  matematické modely
  plyny
  lattice gas
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 7. optimalizační modely
  modely optimalizační
  matematické modely
  optimization models
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Vysokoškolské práce
 8. P-star model
  matematické modely
  inflace
  P-star model
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 9. predikční modely
  modely predikční
  predikce
  matematické modely
  predictive models
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
 10. simulační modely
  modely simulační
  matematické modely
  modelování a simulace
  simulation models
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (4) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (6) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce