Předregistrace

Formulář na předregistraci uživatele do knihovny. Pouze pro nové uživatele z řad veřejnosti a účastníky celoživotního vzdělávání - studenti a zaměstnanci UJEP nevyplňují!

Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů
Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

Osobní údaje(Zadejte datum ve formátu DD.MM.RRRR)
(Telefonní číslo pro doručování SMS - formát: 9 nebo 12 čísel)


(Telefonní číslo - formát: 9 nebo 12 čísel)

Trvalé bydlištěKontaktní (přechodná) adresaDalší údaje

Přístupové heslo

(Heslo musí mít minimálně 6 znaků.)


Captcha