Předregistrace

Formulář na předregistraci uživatele do knihovny. Pouze pro nové uživatele z řad veřejnosti a účastníky celoživotního vzdělávání - studenti a zaměstnanci UJEP nevyplňují!

Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů
Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

Osobní údaje

(Zadejte datum ve formátu DD.MM.RRRR)

(Telefonní číslo pro doručování SMS - formát: 9 nebo 12 čísel)

(Telefonní číslo - formát: 9 nebo 12 čísel)

Trvalé bydliště
Kontaktní (přechodná) adresa
Další údaje
Přístupové heslo
Captcha