Search results

 1. Abfallbehandlung mit Gewinnung von Wertstoffen und Sonderbrennstoffen / Ronald Orawetz   .  TOP 2010.s. 305-309.
  article
 2. Anaerobní technologie zpracování kalů a organických odpadů / Jana Zábranská   .  Nakládání s bioodpady v legislativě a praxi.Nakládání s bioodpady v legislativě a praxi.s. 59-69.
  article
 3. Analýza možností využití odpadů z odsíření kouřových plynů a využití popílků : (samostatně vázaná příloha č. 8 k závěrečné zprávě) : A 12-321-807-01-03 A/2 / Miloslav Vysloužil ; vyd. Inorga - Ústav pro automatizaci řízení v průmyslu, Ostrava   .  Ostrava :  Inorga - Ústav pro automatizaci řízení v průmyslu,  1989 . 37 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Antigenotoxický účinok lignínových preparátov z odpadov celulózovo-papierenského priemyslu – in vitro a ex vivo aktivita / Božena Košíková, Juraj Lábaj   .  TOP 2010.s. 185-190.
  article
 5. Biologické využití odpadů. Část 1 / Jindřich Nesvadba   .  Praha :  INKOTEKA - Environmentals Experts,  1994 . 32 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
 6. Biologické využití odpadů. Část 2 / Jindřich Nesvadba   .  Praha :  INKOTEKA - Environmentals Experts,  1994 . s. 33-64
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
 7. Biologické využití odpadů. Část 3 / Jindřich Nesvadba   .  Praha :  INKOTEKA - Environmentals Experts,  1994 . s. 65-96
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
 8. Bundesweite Gewerbeabfalluntersuchung : Forschungsbericht 103 03 224, UBA-FB 94-111 / Ute Müller [et al.] ; Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1995 . 1 sv. (růz. stránkování)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Čistírenské kaly, vznik, úprava a využití. Možnosti zapracování do zemědělských půd, využití pro rekultivace a pro úpravy terénu. Ekonomické a environmentální aspekty [rukopis] / Josef Strachoň   .  2010 . 65 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Ekonomické aspekty ekologického zpracování autovraků z pohledu využití druhotných surovin = Economic aspects of ecological processing of car wrecks from point of secondary raw materials use view / Jan Čapek, Milan Graja, Roman Graja   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 1 (2010), s. 75-84.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.