Search results

 1. Člověk s duševním postižením a jeho právní jednání : otázka opatrovnictví dospělých / Jana Marečková, Maroš Matiaško   .  Praha :  Linde,  2010 . 223 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Obec jako veřejný opatrovník : výkon institutu veřejného opatrovníka v Ústeckém kraji z pohledu jeho možností a limitů / Jitka Medřická   .  2019 . 56 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Opatrovnictví a způsobilost k právním úkonům z pohledu uživatelů sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením [rukopis] / Barbora Eliášová   .  2011 . 55 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Opatrovnictví dospělých a kritické momenty při výkonu veřejného opatrovníka ve městě Ústí nad Labem [rukopis] / Lucie Trostová   .  2014 . 40 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Problematika dospělých nesvéprávných osob / Petra Morávková   .  2016 . 102 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Rozhodujeme se s podporou / Bohumila Baštecká (ed.) a kolektiv autorů   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022 . 247 stran, 12 nečíslovaných stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Účel a funkce práva : norma, ideál, realita / Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková a kolektiv   .  Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2023 . 245 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Výkon veřejného opatrovnictví v Děčíně / Bohumila Havelková   .  2022 . 34 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Výzkum problematiky veřejného opatrovnictví v Ústí nad Labem [rukopis] / Veronika Johanovská   .  2015 . 62 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Změna životního stylu osob s mentálním postižením po přechodu do chráněného bydlení [rukopis] / Marcela Lutonská   .  2011 . 61 l., [15] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.