Search results

 1. Analýza sedimentárních záznamů : hodnocení kontaminace nivních sedimentů / Tereza Nováková, Tomáš Matys Grygar, Jitka Elznicová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí,  2014 . 76 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FŽP - KECHT - Slavomír Adamec, Ing.00/100
  sklad F100/000
  volný výběr81/000
 2. Analýza znečištění korytových sedimentů Ploučnice / Diana Hrubešová   .  2017 . 94 listů, 12 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Bioindikátory kvality vodních ekosystémů - hodnocení kvality řeky Bíliny [rukopis] / Jana Grümannová   .  2007 . 70 l., [40] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Contaminated sediments in European river basins   .  [S.l. :  S.n.],  1995 . 80 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Distribuce polutantů v říčních nivách = Distribution of pollutants in river floodplains / Michal Hošek   .  2022 . 84 listů, 65 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Environmentální aspekty rtuti jako polutantu v dolním Labi v hodnocení ichtyocenózy [rukopis] / Tomáš Kava   .  2007 . 121 s., [15] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Environmentální posouzení části úseku horní Ploučnice v blízkosti areálu podniku Diamo, s.p [rukopis] / Jan Soušek   .  2007 . 59 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Geomorfologické sledování dílčích procesů eroze a sedimentace ve vybraném úseku přirozeně meandrujícího toku Ploučnice / Petr Pavlas   .  2015 . 76 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Historický vývoj znečištění nivy Ploučnice = Historical development of the Ploučnice River pollution / Štěpánka Tůmová   .  2022 . 133 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Impact of Temelín nuclear power plant on hydrosphere / Eduard Hanslík ; [z češtiny přeložil Oldřich Novický]   .  Praha :  Výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garrigua Masaryka,  1997 . 91 s., [4] s. barev. il.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.