Search results

 1. Anwendung eines Auswahlschemas zur Identifizierung gewässerrelevanter gefährlicher Stoffe : Forschungsbericht 102 04 109 UBA-FB 95-047 / Monika Herrchen, Manfred Diedrich, Beatrix Ludwig ; Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1995 . 85 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Biologický monitoring na transektu Lovosice - Ústí nad Labem [rukopis] / Taťána Vlčková   .  2014 . 127 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Evaluation of the non-point sources of pollution of surface water / Jakub Langhammer   .  Roč. 35, č. 2 (2000), s. 67-81.Acta Universitatis Carolinae.
  article
 4. Historické a současné znečištění sedimentů Panenského potoka Zn a Pb a jeho vliv na znečištění sedimentů řeky Ploučnice = Historical and current contamination of sediments of the Panenský creek by Zn and Pb and its influence to pollution of sediments of the Ploučnice river / Štěpánka Tůmová, Tomáš Matys Grygar, Jitka Elznicová, Diana Hrubešová   .  Studia oecologica.Ročník 12 (2018), číslo 1, strana 3-24.
  article
 5. Hodnocení nutriční úrovně významných přítoků řeky Želivky / Lucie Černá, Nina Strnadová, Martin Pečenka   .  Vodárenská biologie 2009.s. 102-109.
  article
 6. Hodnocení vlivu člověka na kvalitu vody v řece Litavce [rukopis] / Martin Vlach   .  2013 . 85 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Hraniční tok Polava - hodnocení kvality vody / Marcela Němečková   .  2018 . 85 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Osud těžkých kovů ve vodních ekosystémech pod ČOV / Dáša Štarmanová, Dana Komínková, Jana Nábělková   .  Vodárenská biologie 2010.s. 196-200.
  article
 9. Použití ultrafialové spektrofotometrie k hodnocení organického znečištění vod / Miroslav Mrkva ; [vyd.] Výzkumný ústav vodohospodářský   .  Praha :  Státní zemědělské nakladatelství,  1975 . 212 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Problematika podzemních a povrchových vod při zpracování E.I.A., EA a studií podobného typu : sborník referátů semináře : v Brně 10.listopadu 1994 / Odborná skupina podzemní vody České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti ; zpracoval kolektiv autorů   .  Brno :  Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost,  1994 . 62 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.