Search results

 1. 13 let s Metodickým pokynem MŽP „Kritéria znečištění zeminy a podzemní vody“ / Petr Kozubek   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 123-126.
  article
 2. Advanced nano-bio technologies for water and soil treatment / Jan Filip, Tomáš Cajthaml, Petra Najmanová, Miroslav Černík, Radek Zbořil, editors   .  Cham, Switzerland : Springer, [2020]  ©2020 . 1 online zdroj (xxv, 657 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  computer file
 3. Agroekologické aspekty hospodaření v oblasti s vyšší antropogenní zátěží / [rukopis] Jitka Vítová   .  1998 . 40 s., 19 s. tab., graf., m. a fot. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Altlastensanierung : Sicherung, Sanierung und Folgenutzung kontaminierter Flächen / Hrsg. Karl-Werner Kiefer   .  Berlin :  Springer,  1994 . 202 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Analyticko-chemické hodnocení půdních mikrobních společenstev při fytoremediaci s využitím Miscantthus x giganteus / Michaela Holubová   .  2017 . 68 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Analýza kontaminovaných zemin a půd : sborník referátů ze semináře : Praha, 24.4.1997 / vyd. BIJO, Praha   .  Praha :  BIJO,  1997 . 116 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Analýza postupu (rozptylu) vlečky z požáru provozu UP2 ve Spolchemii dne 21.11.2002 a její možný vliv na změny v chemickém složení půdy a vegetace : (grant města Ústí nad Labem) : závěrečná zpráva projektu / Martin Novák ... [et al.]   .  [Ústí nad Labem :  FŽP UJEP,  2003] . Nestr.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100
 8. Analýza půdních mikrobních společenstev v průběhu kombinovaných remediačních zásahů / Tereza Matějíčková   .  2015 . 68 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Analýza půdních mikrobních společenstev v průběhu modelového bioremediačního experimentu / Lucie Berkyová   .  2018 . 77 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Analýza spadů na pozorovacích bodech : odběrové období 1992-1993: bazální monitoring zemědělských půd ČR / Jaroslav Staňa, Tomáš Ševčík   .  Brno :  Státní kontrolní a zkušební ústav zemědělský,  1994 . 42 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D50/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.