Search results

 1. 1989 - podzim národů / Adam Burakowski, Aleksander Gubrynowicz, Paweł Ukielski ; z anglického originálu 1989 - the autumn of nations ... přeložila Silvie Mitlenerová   .  Praha : Academia, 2022 . 671 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Alternativa : ke kritice reálného socialismu / Rudolf Bahro ; z německého originálu ... Die Alternative - zur Kritik des real existierenden Sozialismus ... přeložil Milan Jelínek a kolektiv   .  Praha : Filosofia : Historický ústav, 2020 . 533 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Co byla normalizace? : studie o pozdním socialismu / Pavel Kolář, Michal Pullmann   .  Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Ústav pro studium totalitních režimů, 2016 . 222 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 4. Convertibility or a Payments Union? - Convertibility! / Zdeněk Drábek   .  Prague :  Center for Economic Research and Graduate Education - Charles University,  1992 . 29 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 5. Eastern Europe : transformation and revolution, 1945-1991 : documents and analyses / Lyman H. Legters   .  Lexington :  Heath,  c1992 . xxxiii, 665 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Freiheit '90 : Osteuropa im Aufbruch : eine Bilddokumentation / zusammengestellt von Bernhard Michalowski, Christine Proske und Günter Fetzer   .  München : Wilhelm Heyne Verlag, [1990]  ©1990 . 91 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Church, state, and democracy in expanding Europe / Lavinia Stan and Lucian Turcescu   .  Oxford : Oxford University Press, [2011]  ©2011 . xiii, 287 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FÚ - Minárik Ph.D.00/100
 8. Literatur im Wandel : Entwicklungen in europäischen sozialistischen Ländern : 1944/45 - 1980 / herausgegeben von Ludwig Richter ... [et al.].   .  Berlin :  Aufbau-Verlag,  1986. . 510 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 9. Mezinárodní socialistická dělba práce a spolupráce zemí RVHP / Bohuslav Kučera   .  Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973 . 91 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 10. Organizace vědeckovýzkumných prací v oblasti knihovnictví a bibliografie : hl. referáty přednesené na sovětsko-čs. semináři v Praze v dubnu 1976 / [poř.] St. knihovna ČSR, Praha   .  Praha :  St. knihovna ČSR-Sektor výzkumu a met. knihovnictví,  1977 . 54 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000