Search results

 1. Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje : projekt   .  [S.l. :  S.n.],  2006 . 1 sv. (růz. stránkování)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 2. Databáza „Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia“ / Anna Tlučáková   .  Průmyslová ekologie.s. 196-197.
  article
 3. Dobrovolné dohody MŽP s významnými podniky v Moravskoslezském kraji / Jakub Achrer   .  Ochrana ovzduší ve státní správě VI.s. 120.
  article
 4. Chemický průmysl v Sokolově [rukopis] / Jana Folaufová   .  2010 . 89 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Identifikace zdrojů znečištění ovzduší v Ústeckém kraji [rukopis] / Pavel Hlinka   .  2013 . 107 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Identifikace zdrojů znečištění prachem ve velkých městech České republiky [rukopis] / Jaroslava Holečková   .  2014 . 120 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. K možnosti optimalizace opatření ke snižování emisí na zdrojích / Josef Keder   .  Ochrana ovzduší ve státní správě VI.s. 95-99.
  article
 8. Kategorizace zdrojů v novém zákoně o ochraně ovzduší / Jakub Achrer   .  Ochrana ovzduší ve státní správě VI.s. 11-12.
  article
 9. Míra světelného znečištění v oblasti města Mělníka a jeho okolí [rukopis] = The rate of light pollution in the area of Mělník and its surroundings / Klára Vojtěchovská   .  2014 . 62, xxii l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Návrh nařízení vlády k nízkoemisním zónám a způsob hodnocení významnosti stacionárních zdrojů při stanovení emisních stropů / Michala Křečková   .  Ochrana ovzduší ve státní správě VI.s. 24-27.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.