Search results

 1. Biologie a zdravotnická prevence / Milena Hajnišová ; předmluva: Jiří Fišer   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1990 . 129 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A010/000
  sklad E20/000
 2. Biologie člověka a zdravotní prevence / Lenka Müllerová   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L.,  2001 . 126 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr51/000
 3. Efektivita edukace o karcinomu děložního čípku u studentek FZS [rukopis] / Dominika Jánská   .  2014 . 82 l., [12] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Efektivita edukace žáků osmé třídy základní školy o HIV a AIDS / Denisa Canincová   .  2016 . 85 listů, 19 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. HIV/AIDS - eine gesellschaftspolitische Herausforderung : Prävention und Frauen im Blickpunkt / Bettina Grandl   .  Linz :  Trauner,  c2009 . iv, 194 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 6. Informovanost adolescentek o prevenci karcinomu prsu [rukopis] / Klára Soukupová   .  2012 . 68 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Informovanost veřejnosti o prevenci kolorektálního karcinomu na Lounsku [rukopis] / Lucie Müllerová   .  2013 . 79 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Keeping Europe healthy : ECDC in action   .  Stockholm :  European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC),  2008 . 16 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 9. Náklady na zdravotní péči vybrané skupiny obyvatel [rukopis] = Costs of health care of a selected group of inhabitants / Jarmila Vrzalová   .  2009 . 51 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Praktická cvičení z vývojové biologie a zdravotnické prevence. 2. díl / Milena Žižková   .  Ústí n. L. :  Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně,  1996 . 64 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F60/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.