Search results

 1. Bezdomovství v ČR : zdravotní stav bezdomovců a jeho determinanty / Miroslav Barták   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  2011 . 200 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr21/000
 2. Budoucnost zdraví a zdravotnictví / Ctibor Drbal   .  Praha :  Národohospodářský ústav Josefa Hlávky,  2008 . 65 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Controlling jako nástroj řízení ve zdravotnictví [rukopis] = Controlling as a management tools in the health care / Jitka Lüftnerová   .  2014 . 63 l., [3] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Česká zdravotní politika a její východiska / Ctibor Drbal   .  Praha :  Galén,  c2005 . 96 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Decentralization in health care : strategies and outcomes / [edited by] Richard B. Saltman, Vaida Bankauskaite, and Karsten Vrangbæk   .  Maidenhead :  Open University Press,  2007 . xxiv, 298 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. European strategies for tackling social inequities in health : levelling up part 2 / Göran Dahlgren, Margaret Whitehead   .  Copenhagen :  WHO Regional Office for Europe,  2006 . x, 137 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. The evidence of health promotion effectiveness : shaping public health in a new Europe : a report for the European Commission   .  Brussels :  [European Commission],  2000 . 174 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 8. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy / Jan Malíř, Tomáš Doležal   .  Praha : Wolters Kluwer, 2016 . 209 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Fakta & souvislosti : sociální determinanty zdraví / Richard Wilkinson a Michael Marmot ; [překlad Zdeněk Kučera]   .  Kostelec nad Černými lesy :  Institut zdravotní politiky a ekonomiky,  2005 . 52 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Das Gesundheitswesen im internationalen Vergleich : Gesundheitssystemvergleich und die europäische Gesundheitspolitik / Martin Schölkopf unter Mitarb. von Barbara Philippi   .  Berlin :  MWV, Med. Wiss. Verl.-Ges.,  2010 . xiv, 243 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000