Search results

 1. Beyond the welfare state? : the new political economy of welfare / Christopher Pierson   .  Cambridge :  Polity Press,  1991 . 248 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Budoucnost evropského sociálního modelu : sborník z konference : Hradec Králové, 5.10.2005 / Václav Veber, Karel Vít (ed.)   .  Hradec Králové :  Regionální evropské informační středisko,  [2005] . 50 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Ekonomům to myslí černobíle : New Deal pro 21. století / Ivo Patta   .  Neratovice : Verbum, 2021 . 439 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Estetika sociálního státu : o krizi reprezentace (nejen) v sociálním zabezpečení / Zdeněk Konopásek   .  Praha :  G plus G,  1998 . 341 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/010
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 5. Growing public : social spending and economic growth since the eighteenth century / Peter H. Lindert   .  Cambridge :  Cambridge University Press,  2004 . xvii, 377 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Komparace systémů poskytování sociální péče v ČR a ve Španělsku [rukopis] = Comparison of social care systems in the Czech Republic and Spain / Barbora Hančilová   . . 78 l., [2] l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Koncept rizikové společnosti a jeho aplikace na českou společnost / Michaela Lojková   .  2015 . 129 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Der lange Marsch zum Neoliberalismus : vom Roten Wien zum freien Markt - Popper und Hayek im Diskurs / Jürgen Nordmann   .  Hamburg :  VSA-Verlag,  c2005 . 397 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 9. Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu. Svazek II, Dílčí studie : výzkumný projekt VaV-ZVZ MS6-2 zadaný Ministerstvem práce a sociálních věcí / Bohumila Čabanová a kol.   .  Praha :  Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky,  2004 . 223 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu. Svazek II., Dílčí studie / autorský kolektiv Bohumila Čabanová ... [et al.]   .  Praha :  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,  2004 . 223 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000