Search results

 1. Bohemika z Městské knihovny v Žitavě ve fondu Státní knihovny ČSR - Universitní knihovny : soupis státního daru Německé demokratické republiky / zpracovaly Emma Urbánková a Bedřiška Wižďálková   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1971 . 122, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Kde voní pergamen : čtrnáctero návštěv rukopisné knihovny olomoucké kapituly / Štěpán Kohout   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2009 . 105 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Libri catenati Egrenses : knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku / k vydání připravili Kamil Boldan a Jindřich Marek   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2013 . 358 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. (21) 2011, Intelektuálové zamilovaní do knih / Národní knihovna České republiky   .  Praha :  Národní knihovna ČR,  2011 . 110 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2005 : architektura knihy (forma, obsah a jejich tvar) : sborník z 14. odborné konference, Olomouc, 22.-23. listopadu 2005 / [k vydání připravil Rostislav Krušinský]   .  Brno : v Olomouci  Sdružení knihoven České republiky ; Vědecká knihovna,  2006 . 184 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2004 : lidé okolo knih (autor - tvůrce - recipient) : sborník z 13. odborné konference, Olomouc 23.-24. listopadu 2004 / [k vydání připravil Rostislav Krušinský]   .  Brno : V Olomouci :  Sdružení knihoven České republiky ; Vědecká knihovna,  2005 . 301 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2002 : nové prvky ve starých knihách : sborník z 11. odborné konference : Olomouc, 13.-14. listopadu 2002 / [k vydání připravila Kateřina Handlová]   .  Brno : Olomouc :  Sdružení knihoven České republiky ; Vědecká knihovna v Olomouci,  2002 . 124 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1995 : sborník ze 5. odborné konference, Olomouc, 10.-11. října 1995   .  Brno :  Sdružení knihoven ČR,  1996 . 111 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 9. Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska : sborník ze 4. odborné konference, Olomouc, 11.-12. října 1994   .  Brno :  Sdružení knihoven ČR,  1995 . 143 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 10. Půvab vzácných tisků : knihy šesti století ve fondu Vědecké knihovny v Olomouci / [texty Jiří Glonek ... et al.]   .  Olomouc :  Vědecká knihovna v Olomouci,  2014 . 63 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000