Search results

 1. Automatické vyhľadávanie informácií z úplného textu : Metóda SIUT / Sprac. [kol.] ; Z češ. rukopisu prel. Alena Appelová   .  Bratislava :  Slovenská technická knižnica,  1982 . 158 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Dokumentografické informační systémy / Jaroslav Pokorný, Václav Snášel, Michal Kopecký   .  Praha :  Karolinum,  2005 . 184 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Experimentujeme s češtinou : jak pracovat s korpusem českého jazyka ve školách i mimo ně / Michal Šulc   .  Praha :  Nakladatelství Lidové noviny,  2007 . 42 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Exploratory analysis of spatial and temporal data : a systematic approach / Natalia Andrienko, Gennady Andrienko   .  Berlin :  Springer,  2006 . xv, 703 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  P_PDOLEJŠ00/100
  volný výběr10/000
 5. Google : tipy a návody pro vyhledávač, Gmail, YouTube, Earth a další aplikace / Jiří Iskra   .  Brno :  Computer Press,  2008 . 231 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Google
 6. Gramatika a korpus 2005 = Grammar & Corpora 2005 : sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, 23.-25.11.2005, sídlo AV ČR v Praze / redakce a editace sborníku František Štícha, Josef Šimandl   .  Praha :  Ústav pro jazyk český AV ČR,  2007 . 304 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr10/000
 7. Hledáme na internetu v rekordním čase / David Procházka   .  Praha :  Grada,  2007 . 88 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Informace ve fyzice a v technických oborech / Miroslav Silverio   .  Praha :  Academia,  1988 . 114 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Informační zdroje v životním prostředí / Jan Vymětal   .  Praha :  Wolters Kluwer Česká republika,  2012 . 180 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Informační zdroje v životním prostředí
 10. Internet jako rešeršní nástroj : (případ jedné rešerše) / Ivo Brožek   .  Knihovny současnosti 2001.s. 88-94.
  article