Search results

 1. 100 největších zajímavostí o lodní dopravě / Jan Tůma   .  V Praze :  Columbus,  2009 . 107 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Analýza výstavby nových jezů na Děčínsku a její vliv na místní ekonomiku dopravy : [rukopis] Vladimír Kníže   .  2005 . 47 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Dějiny plavby v Čechách. Díl II., Plavba strojním pohonem / Miroslav Hubert   .  Děčín :  Okresní muzeum Děčín,  1997 . 250 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Do světa po velkých řekách : Labe, Vltava, Odra / Bohumil Švarc, Ladislav Vanner, Karel Zídek ; fot. Ivan Loew ... [aj.]   .  Praha :  Nadas,  1984 . 242 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Dokonalá dopravní infrastruktura - cesta k prosperitě Ústeckého regionu [rukopis] / Miroslav Vozdecký   .  2013 . 68 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Dopad výstavby Plavebního stupně Děčín na ekonomické využití řeky Labe pro vodní dopravu / Petra Bártová   .  2022 . 59 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Europe strengthens maritime safety [elektronický zdroj]   .  [Brussels] :  European Commission,  2006 . 1 elektronický optický disk (VIDEO)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 8. Geografie podniku ČSPL, a. s. Děčín a jeho vztah k labské vodní cestě [rukopis] / Jiří Mlynář   .  1995 . 94 listů, 12 listů obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Historickogeografický vývoj splavňování vodních toků [rukopis] : (na příkladu dolního Labe) / Daniel Havránek   .  1999 . 67 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Das Kippenhorn bei Immenstaad : archäologische Untersuchungen zu Schiffahrt und Holzschiffbau am Bodensee vor 1900 / Dietrich Hakelberg ; mit Beiträgen von Johannes Leidenfrost, Willy Tegel und Wolfgang Trogus   .  Stuttgart :  Theiss,  2003 . 249, 18 s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.