Search results

 1. Boha nelze vyhnat : od marxismu zpět ke křesťanství / Luděk Pachman   .  Praha :  Vyšehrad,  1990 . 82 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 2. Dopis o třech základních řeholních slibech / Humbert z Romans ; s předmluvou Bruna Cadorého ; z latinského originálu přeložil a poznámkami opatřil Efrem Jindráček   .  Praha : Krystal OP, 2021 . 74 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Dopis o třech základních řeholních slibech
 3. Nebe, peklo, poezie : reformace z různých stran / Matouš Jaluška (ed.)   .  Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2019 . 198 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Vyznání / Aurelius Augustinus ; z latinského originálu Confessiones přeložil Mikuláš Levý ; upravil Method Kaláb ; nové vydání připravili Lenka Karfíková a Václav Ventura   .  Praha : Kalich, 1992 . 562 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 5. Vyznání / svatý Augustin ; z latinského originálu přeložili Ondřej Koupil (kniha X-XIII), Marie Kyralová a Pavel Mareš (kniha I-IX)   .  V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2019 . 439 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100