Search results

 1. Agenda setting : nastolování agendy - masová média a veřejné mínění / Maxwell McCombs ; [z anglického originálu ... přeložil Tomáš Kačer a Vlastimil Nečas]   .  Praha :  Portál,  2009 . 251 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 2. Agenda-setting: teoretické přístupy / Markéta Škodová (ed.) ; Jan Červenka ... [et al.]   .  Praha :  Sociologický ústav Akademie věd ČR,  2008 . 87 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. Aktuální problémy mediální výchovy na základních školách / Andrea Fettersová   .  2015 . 52 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza škodlivého užívání médií u vybraných skupin mládeže / Markéta Kalíková   .  2021 . 88 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Framing televizního zpravodajství a jeho účinek na formování politických postojů veřejnosti : případová studie pádu vlády Mirka Topolánka v roce 2009 / Hana Hurtíková   .  Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016 . 195 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Hodnotově zabarvené mediální informace ve vztahu k procesu migrace / Aneta Podhrázská   .  2020 . 101 listů, 7 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Internetová reklama jako průnik klasické reklamy a přímého marketingu [rukopis] = The internet advertisement as an intersection of a classical advertisement and direct marketing / Kateřina Gruntová   .  2010 . 75 l., [9] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Jak kultura utváří diskusi o klimatické změně / Andrew J. Hoffman ; z anglického originálu How culture shapes the climate change debate přeložil Jiří Ogrocký   .  Brno : Masarykova univerzita, 2017 . 135 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Jak rozumět médiím : extenze člověka / Marshall McLuhan ; přeložil Miloš Calda ; doslov Jan Jirák   .  Praha :  Mladá fronta,  2011 . 399 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 10. Labyrinty duše & bída psychologie : výbor esejů / Ivo Pondělíček   .  Praha : Prostor, 2016 . 309 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.