Search results

 1. (Ne)udržitelný rozvoj : ekologie - hrozba i naděje / Bedřich Moldan   .  Praha :  Karolinum,  2003 . 141 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 2. Abstract proceedings : conference Visegrad Agenda 21 : transition from a centrally planned economy to a sustainable society? : April 04-06 2002 Ministry of Foreign Affairs Prague, Czech Republic / edited by V. Třebický, J. Novák   .  Prague :  Institute for Environmental Policy,  2002 . 96 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Ekologická dimenze udržitelného rozvoje / Bedřich Moldan   .  Praha :  Karolinum,  2001 . 102 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr11/000
 4. Ekosystémy a kvalita lidského života: rámec pro hodnocení : zpráva pracovní skupiny pro koncepční rámec Ekosystémového hodnocení milénia : český překlad Souhrnu publikace   .  Praha :  Ministerstvo životního prostředí,  2003 . 30 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 5. Environment and tourism / Andrew Holden   .  London ; New York :  Routledge,  2000 . xvii, 225 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 6. Hovory o ekologii : cesty k trvale udržitelnému Česku / Jiří Papoušek ... [et al.]   .  Praha :  Portál,  2000 . 179 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  sklad E30/000
  volný výběr21/000
 7. Hra o život : [rukopis] Martin Hon   .  1999 . 82 listů, 4 listy obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Chráněné geologické lokality zasažené exogenními vlivy a antropogenní činností (Lom Strážné, Labská soutěska, Čertovy hrady, Betlém) / [rukopis] Klára Dostálová   .  2006 . 103, 59 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. J'accuse : environment and Smidak principles: Power and responsibility [and] Action and re-action / E.F.Smidak   .  Lucerne :  Avenira foundation for research of human society,  c1996 . 143 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 10. Jak vážně bere Evropská unie trvale udržitelný rozvoj? / [editor českého vydání Karel Jech]   .  Praha :  Společnost pro trvale udržitelný život,  2000 . 30 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  GE - Balej Mgr.00/100
  volný výběr20/000