Search results

 1. 10 zlatých pravidel překonávání nejčastějších komunikačních bariér / Ivan Bureš a Vlasta A. Lopuchovská   .  Praha :  Management Press,  2007 . 170 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 2. Analýza projevů televizních moderátorů z hlediska verbálního a neverbálního vyjadřování emocí [rukopis] / Iveta Šolarová   .  2012 . 127 l., xxi l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza rozhovoru učitele a žáka při ústním zkoušení v předmětu občanská výchova / [rukopis] Romana Hrušková   .  2005 . 106 l., [1] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza verbální komunikace mezi sestrou a pacientem [rukopis] / Ilona Parolková   .  2012 . 60 l., [16] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Analýza zobrazování rodiny v reality show Výměna manželek a její využití ve výuce sociální práce / Tereza Jurčičková   .  2021 . 56 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Conversation analysis and discourse analysis : a comparative and critical introduction / Robin Wooffitt   .  London :  SAGE Publications,  2005 . 234 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Český jazyk 6 : učebnice : pro základní školy a víceletá gymnázia / Zdeňka Krausová, Renata Teršová, Helena Chýlová, Martin Prošek, Jitka Málková   .  Plzeň : Fraus, 2012 . 144 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 8. Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých / Zsolt Cséfalvay, Viktor Lechta a kol. ; [ze slovenštiny přeložila Magda Wdowyczynová]   .  Praha :  Portál,  2013 . 228 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Dialekt und Einheitssprache in ihrer sozialen Verflechtung : eine empirische Untersuchung zu einem vernachlässigten Aspekt von Sprache und sozialer Ungleichheit / Ulrich Ammon   .  Weinheim ; Basel :  Beltz,  1973 . 296 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 10. Didaktika řečové a neřečové výchovy v mateřské škole a na 1. stupni základní školy : sborník z konference / [editor Blanka Janáčková]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2008 . 244 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr30/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.