Search results

 1. Analýza a tvorba veřejných politik : přístupy, metody a praxe / Arnošt Veselý a Martin Nekola (eds.) ; autorský tým Zuzana Drhová ... [et al.]   .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON),  2008 . 407 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr21/000
 2. Analýza politiky a političtí aktéři : možnosti a limity aplikace teorií v příkladech / Blanka Říchová a kol., další autoři: Petr Jüptner, Martin Riegl, Kamil Švec   .  Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015 . 251 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 3. Analýza problematiky veřejného prostoru na příkladu neonacismu [rukopis] = Analysis of issues of public space for example neonazism / Jana Malkusová   .  2010 . 46 l., [13] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. The behavioral foundations of public policy / edited by Eldar Shafir   .  Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2013  ©2013 . xv, 511 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FSE - KEM - Radek Soběhart Ph.D, PhDr.00/100
 5. Behaviorální intervence zaměřená na zvýšení počtu dárců krve [rukopis] / Sára Laníková   .  2021 . 70 l. (110 312 znaků)
  book
 6. Capacities of governance in the Czech Republic / edited by Martin Potůček   .  Praha :  Matfyzpress,  2008 . 199 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Co s prostitucí? : veřejné politiky a práva osob v prostituci / Barbara Havelková a Blanka Bellak-Hančilová (eds.)   .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON),  2014 . 304 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Česká veřejná politika optikou teorie sociální konstrukce cílových populací / Martin Nekola, Eva M. Hejzlarová, Jan Kohoutek (ed.) a kolektiv autorů   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020 . 431 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Die Darstellung der Tätigkeit deutscher und tschechischer Schutzvereine in nordwestböhmischen Zeitungen um 1900 / Petra Korfová   .  2015 . 61, XXVII listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Evaluating the social economy : clarifying complex rationality / Bernard Perret   .  The worth of the social economy.s. 35-42.
  article