Search results

 1. "-v jednom poschodí vnitřní babylonské věže-" : (jazyky Franze Kafky) / Marek Nekula   .  V Praze :  Nakladatelství Franze Kafky,  2003 . 627 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
 2. 19. století v nás : modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly / k vydání připravil Milan Řepa   .  Praha :  Historický ústav,  2008 . 589 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Abriß des Deutschtums im Ausland und in der deutschen Kolonien / von Paul Rohrbach   .  Stuttgart : Verlag W. Kohlhammer, 1938 . 73 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. "Aby vyprávěli svým dětem" : paměť židovské obce v raně novověké Praze / Rachel L. Greenblattová ; z anglického originálu To tell their children: Jewish communal memory in early modern Prague ... přeložil Pavel Sládek   .  Praha : Academia, 2016 . 319 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Angažované dějepisectví : stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970) / Vítězslav Sommer   .  V Praze :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,  2011 . 508 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 6. Ästhetik und Ideologie ; Aneignung und Sinngebung ; Abgrenzung und Ausblick / [redaktion Christina Lutter ; Bundeministerium für Wissenschaft und Verkehr]   .  Wien :  Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr,  1997 . 343 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 7. Auf der Suche nach hybriden Lebensgeschichten : Theorie - Feldforschung - Praxis / Elka Tschernokoshewa ; Marija Jurić Pahor (Hg.)   .  Münster :  Waxmann,  2005 . 292 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Befreiungskriege / [herausgegeben vom Kollektiv für Literaturgeschichte im Volkseigenen Verlag Volk und Wissen ; Leitung: Kurt Böttcher]   .  Berlin :  Volk und Wissen Volkseigener Verlag,  1976 . 231 s., [16] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 9. Bewusstsein / Johann Hofbauer   .  Würzburg : Königshausen & Neumann, [2018]  ©2018 . 71 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 10. Bigbít nebo turbofolk : představy migrantů z bývalé Jugoslávie / Ondřej Daniel   .  Praha :  AntropoWeb,  2013 . 155 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.