Search results

 1. Diplomatarium monasterii Glacensis canonicorum regularium sancti Augustini ab anno 1350 usque ad annum 1381 / ediderunt Pavel Otmar Krafl, Lenka Blechová ; cooperavit Petr Sedláček   .  Brno : Středoevropské centrum slovanských studií, 2018 . 172 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století : dodatky. Díl II., Tisky z let 1501-1800. Část VI., písmeno P-Píseň, čís. 6688-12820 / založil Zdeněk V. Tobolka, pokračovali František Horák a Bedřiška Wižďálková   .  V Praze :  Národní knihovna České republiky,  2006 . 244 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Ubi est finis huius libri deus scit : Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem / Michal Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla Ebersonová (edd.)   .  Praha : Scriptorium, 2015 . 675 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Záznam pro souborný katalog : UNIMARC. Speciální dokumenty / Pracovní skupina pro zpracování neknižních dokumentů a hudebnin ... [et al.]   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  1999 . 59 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  P_USTU00/100
 5. Záznam pro souborný katalog : UNIMARC. Tištěné monografie / Pracovní skupina CASLIN pro standardizaci a jmenné zpracování ... [et al.]   .  Praha :  Národní knihovna ČR,  1996 . 31 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  P_USTU00/100