Search results

 1. Art enfantin et créations   .  Cannes :  Institut coopératif de l'école moderne,  1970-1980
  journal
 2. Cenzura v literatuře a umění střední Evropy / Jiří Hrabal (ed.)   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2014 . 352 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. Dětská zkušenost s výtvarným projevem a vizuální kulturou : informace z výzkumu NIPOS - interpretace dotazníkových položek / kolektiv autorů   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,  2006 . 52 s., [10] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. výtvarné kultury PF00/100
 4. Die Dimension des Autors : Essays und Aufsätze, Reden und Gespräche 1959-1985. Band I / Christa Wolf ; [Auswahl Angela Drescher]   .  Berlin :  Aufbau-Verlag,  1986 . 470 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. Die Dimension des Autors : Essays und Aufsätze, Reden und Gespräche 1959-1985. Band II / Christa Wolf ; [Auswahl Angela Drescher]   .  Berlin :  Aufbau-Verlag,  1986 . 491 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Dystopie v odrazu umělecké tvorby [rukopis] / Olga Alia Krulišová   .  2012 . 27 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Ekologická problematika a její reflexe v umělecké tvorbě / Markéta Černá   .  2017 . 45 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu : problematika vymezování tvůrčích pozic v prostředí akustických umění z pohledu domácí scény radioartu / Michal Rataj   .  V Praze :  KANT pro AMU,  2007 . 160 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. 9.Eseje

  Eseje / Otokar Březina ; [uspořádal, k vydání připravil, doslov a vydavatelské poznámky napsal Petr Holman]   .  Olomouc :  Votobia,  1996 . 273 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B00/010
  sklad D10/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 10. Flugschrift : Literatur als Kunstform und Theorie   .  Wien : Literaturhaus, 2012-
  journal