Search results

 1. 39 způsobů, jak zachránit planetu / Tom Heap ; překlad: Jakub Goner   .  Brno : Zoner Press, 2022 . 272 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Abeceda prosperity / Jan Keller   .  Brno :  Doplněk,  2003 . 172 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Abeceda prosperity
 3. Absorpční schopnost nevládních neziskových organizací v Ústeckém kraji pro čerpání prostředků z fondů EU [rukopis] / Štěpán Šulc   .  2007 . 62 l., 3 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Advancing sustainable development : the World Bank and Agenda 21 / ed. The World Bank, Washington, D.C.   .  Washington, D.C. :  The World Bank,  1997 . 80 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Agenda 21 : český překlad textu části Přílohy II dokumentu Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992   .  Praha :  Ministerstvo životního prostředí České republiky,  1998 . 328 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr11/000
 6. An agenda 21 for the baltic sea region : transport sector report / Rudolf Petersen [et al.] ; ed. Federal Environmental Agency, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1998 . 1 sv. (růz. stránkování)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Agenda 21 : zpráva / Jaroslava Šindelářová   .  8/l-2 (1998), s. 5-28.EKO VIS MŽP.
  article
 8. Agenda für eine nachhaltige Entwicklung : Eine allgemein verständliche Fassung der Agenda 21 und der anderen Abkommen von Rio : Erdgipfel 1992 / Michael Keating   .  Geneva :  Centre for Our Common Future,  1992 . 70 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Agrarian perspectives X : September, 18-19, 2001, Prague, Czech Republic : conference proceedings, Sources of sustainable economic growth in the third millennium - Globalisation versus regionalism / [editor Ivana Tichá]   .  Prague :  Czech University of Agriculture Prague, Faculty of Economics and Management,  2001 . 95 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Air transport and the environment / Ben Daley   .  Farnham ; Burlington :  Ashgate,  c2010 . xvi, 255 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  SV - Moravec J. Ing.00/100