Search results

 1. Addiction neurobiology : ethical and social implications / ed. Adrian Carter ... [et al.]   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2009 . 181 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 2. Analýza kvality života uživatelů návykových látek po pobytu v protidrogové léčebně / Šárka Kovářová   .  2018 . 49 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza postojů studentů UJEP k marihuaně, hašiši, extázi, LSD a pervitinu / Klára Košnářová   .  2017 . 95 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Annual report the Czech Republic 2011 drug situation / Viktor Mravčík ... [et al.]   .  Praha :  Office of the Government of the Czech Republic,  2012 . 187 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Annual report the Czech Republic 2012 drug situation / Viktor Mravčík ... [et al.]   .  Prague :  National monitoring centre for drugs and drug addicton,  2013 . 161 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Báseň o hašiši / Charles Baudelaire ; [z franc.] přel. J. Hart ; úprava textu Z. Ryba ; obálka a graf. úprava P. Růt   .  Praha :  Volvox Globator,  1991 . 60 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Bez léčby to jde : proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci / Pavel Nepustil   .  Brno :  Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií,  2014 . 121 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  volný výběr10/000
 8. Brány vnímání ; Nebe a peklo / Aldous Huxley ; přeložili Milan Procházka a Jiří Plesnivý   .  Praha :  Maťa,  c2011 . 169 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Bůh na tripu / Archibald Bláha   .  [Biskupice] :  Jaroslav Kunc,  2013 . 356 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 10. Celopopulační studie užívání návykových látek a postojů k němu v České republice v roce 2008 / [autoři Vendula Běláčková ... et al.]   .  Praha :  Úřad vlády České republiky,  c2012 . 196 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000