Search results

 1. EU research fighting the three major deadly diseases : HIV/AIDS, Malaria and Tuberculosis ; 1st edition EU projects 2007-2010   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2010 . 191 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 2. Historický vývoj péče o nemocné v Lečebně respiračních nemocí Cvikov / Jana Púdelková   .  2019 . 60 listů, 5 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Kazuistika pacienta s tuberkulózou / Martina Hynková Spillerová   .  2018 . 85 listů, 10 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Kvalita života u pacientů s tuberkulózou / Barbora Čermáková   .  2016 . 68 listů, 7 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Syntéza a hodnocení analog antimykobakteriálně účinných molekul / Václav Pflégr   .  2018 . 135 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Syntéza a charakterizace potenciálních antimikrobních sloučenin / Václav Pflégr   .  2016 . 78 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Testování na HIV a VHC v nízkoprahových službách pro uživatele drog : metodická příručka / český překlad: Jiří Bareš   .  Praha : Úřad vlády České republiky, [2019]  ©2019 . 85 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Vliv životního prostředí na výskyt tuberkulózy v Ústeckém kraji v 2. polovině 20. století [rukopis] / Barbora Hanková   .  2012 . 80 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.