Search results

 1. Alternativní trest jako prostředek resocializace z pohledu poškozených [rukopis] / Jiří Dobal   .  2010 . 74 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Anklageschrift gegen die Abgeordneten und Senatoren der Sudetendeutschen Partei (SdP)   .  München :  Institüt für ang. Pubzistik,  1962 . xxiv, 95 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Antisociální porucha osobnosti u pachatelů závažné hospodářské trestné činnosti / Jiří Šturma   .  2015 . 71 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Činnosti Probační a mediační služby v trestním řízení [rukopis] / Jitka Beranová   .  2010 . 77 l. [9] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Delikvence mladistvých v Ustí nad Labem v kontextu jejich socio-demografického pozadí [rukopis] / Marcela Rosenkrancová   .  2014 . 58 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Efektivní obhajoba / Jakub Sivák   .  Praha : Wolters Kluwer, 2024 . x, 112 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Ekonomická kriminalita očima policejního orgánu / Pavel Kotlán   .  Praha : Leges, 2021 . 143 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Evropský veřejný žalobce : řízení o trestných činech proti finančním zájmům Evropské unie : komentář k nařízení Rady (EU) 2017/1939 / Alexander Sotolář, Miroslav Růžička   .  V Praze : C.H. Beck, 2022 . xvii, 1000 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Nejvyšší soud o trestním řízení soudním : sborník směrnic, stanovisek a zhodnocení soudní praxe pléna a presidia Nejvyššího soudu 1962-1968 / [redigovali Oldřich Rolenc a Bohumil Repík]   .  Praha :  Nejvyšší soud,  1974 . 422 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 10. Obecní sudí : příruční knížka k potřebě starostů a radních obecních, jimž náleží právo trestní konati a vůbec k potřebě každého občana, který účel řízení a vůbec celou soustavu obecního soudu poznati chce / sepsal Rudolf Wunš   .  V Praze :  Tiskem a nákladem dra. Ed. Grégra : V komisí knihkupectví dra. Grégra a Ferd. Dattla,  1870 . 55 s.
  book

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.