Search results

 1. Básnické dílo. 2, Překlady / Antonín Brousek   .  Praha : Torst, 2015 . 511 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Biblický humanismus Jana Blahoslava : překlad Nového zákona z roku 1564/1568 a jeho kontext / Jiří Just   .  Praha : Historický ústav, 2019 . 317 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 3. Bibliografie díla Vladimíra Macury / zpracoval a sestavil František Knopp   .  Praha :  Ústav pro českou literaturu AV ČR,  2000 . 141 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Boží slovo a slovo lidské : čtení, překlad a výklad posvátných textů v křesťanství, židovství a islámu / Jiří Hanuš a kol.   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  2012 . 234 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Česká bible Hlaholská : (bible Vyšebrodská) / vydala Ludmila Pacnerová   .  Praha :  Euroslavica,  2000 . lvi, 526 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/100
 6. Česká bible v dějinách evropské kultury / [uspořádali Helena Pavlincová a Dalibor Papoušek] ; úvod. slovo Milan Balabán   .  Brno :  Česká společnost pro studium náboženství : Ústav religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,  1994 . 118 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Česká bible v dějinách národního písemnictví / Vladimír Kyas   .  Praha :  Vyšehrad,  1997 . 319, 16 s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr01/000
 8. České pokusy o Shakespeara : dějiny českých překladů Shakespeara doplněné antologií neznámých a vzácných textů z let 1782-1922 / Pavel Drábek ; na redakci antologie se podíleli Hubert Krejčí ... [et al.]   .  [Praha] :  Větrné mlýny,  2012 . 1132 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. České překlady a inscenace dramatu F.G. Lorcy Dům doni Bernardy a ohlasy na ně v české literární vědě a publicistice / [rukopis] Kateřina Holubová   .  2004 . 118 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Český překlad II (1945-2004) : sborník příspěvků z kolokvia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie (MSM 0021620824) v Praze 8. dubna 2005 / [uspořádal Milan Hrala]   .  V Praze :  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta,  2005 . 394 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100