Search results

 1. Abwasserbelastende Stoffe und Abwassersituation in Kliniken : Forschungsbericht 102 06 514 UBA-FB 95-075 / Stefan Gartiser, Ludger Brinker [et al.] ; Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1996 . 232 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Akumulace hexabromcyklododekanu v rostlinné tkáni / Jana Zlámalíková ... [et al.]   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 194-199.
  article
 3. Alternativní metody testování toxicity chemických látek a jejich směsí : sborník semináře 26.-27.4. 2006 : konferenční prostory společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., Chrudim - Píšťovy. 2 / [editoři Miloň Tichý, Olga Halousková ; pořádající organizace Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství ... et al.]   .  [Chrudim] :  Vodní zdroje Ekomonitor,  2006 . 76 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 4. Alternativní metody testování toxicity chemikálií : sborník semináře 27.-28.4. 2005 : konferenční prostory společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., Chrudim - Píšťovy. [editoři Miloň Tichý, Olga Halousková ; pořádající organizace Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství ... et al.]   .  [Chrudim] :  Vodní zdroje Ekomonitor,  2005 . 85 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 5. Anwendung eines Auswahlschemas zur Identifizierung gewässerrelevanter gefährlicher Stoffe : Forschungsbericht 102 04 109 UBA-FB 95-047 / Monika Herrchen, Manfred Diedrich, Beatrix Ludwig ; Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1995 . 85 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Bewertung der Gefährdung von Mensch und Umwelt durch ausgewählte Altstoffe / Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1995 . 462 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Bewertung der Umweltgefährlichkeit ausgewählter Altstoffe durch das Umweltbundesamt. Teil II / Jan Ahlers [et al.] ; Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1996 . 374 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D01/000
  book
 8. Bezpečnost při manipulaci s chemickými látkami a jedy / Jiří Maršák ... [et al.].   .  Praha :  Práce,  1980. . 111 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 9. Biologický a chemický terorismus : informace pro každého / Roman Prymula a kolektiv   .  Praha :  Grada,  2002 . 150 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
  volný výběr30/000
 10. Biologicky aktivní organické látky / Karel Waisser   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2006 . 175 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000