Search results

 1. Alternativní přístupy k eliminaci toxických iontů kovů z prostředí / Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 125.
  article
 2. Arzén a antimón ako environmentálne riziko v oblasti Cu-Ag ložiska Ľubietová / Peter Andráš ... [et al.]   .  Průmyslová ekologie.s. 151-161.
  article
 3. Biosorption and bioaccumulation in practice / Katarzyna Chojnacka   .  New York :  Nova Science Publishers,  2009 . x, 137 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FŽP - KTEV - Pavel Janoš, prof. Ing., CSc.00/100
 4. Deset let sledování kvality vody a sedimentu pražského Botiče / Lucie Večeřová ... [et al.]   .  Vodárenská biologie 2011.s. 35-40.
  article
 5. Elektrochemické odstraňování chromu ze znečištěných vod / Petra Burešová   .  2017 . 101 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Experimentální studium využití nZVI pro sanaci podzemních vod znečištěných chemickou těžbou uranu / Štěpánka Klímková ... [et. al.]   .  Inovativní in-situ sanační technologie.Inovativní in-situ sanační technologie.s. 99-100.
  article
 7. Fe0 ako vhodné reaktívne médium pre sorpciu potenciálne toxických prvkov v permeabilných reaktívnych bariérach (PRB) / Bronislava Lalinská ... [et al.]   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 241-242.
  article
 8. Charakterizace toxicity odpadů v metodice Posuzování životního cyklu / Hana Motejlová, Vladimír Kočí, Tereza Sovová   .  Průmyslová ekologie.s. 31-35.
  article
 9. Imobilizace kovů v kyselých důlních vodách pomocí nanoželeza / Štěpánka Klímková, Miroslav Černík   .  Těžba a její dopady na životní prostředí.Těžba a její dopady na životní prostředí II.s. 95.
  article
 10. Kompostovatelnost celulózových materiálů s obsahem Cd a Cr / Miloslav Slezák ... [et al.]   .  Aprochem 2009 Aprochem 2009.s. 2264-2268.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.